गुरबानी हिंदी

मूल मंत्र

(मूल मंत्र)

ੴ सतिनामु करता पुरखु निरभउ निरवैरु अकाल मूरति अजूनी सैभं गुरप्रसादि ॥


(गुरु मंत्र)

… वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *